Pohony brán a praktická stránka

Pohony brán

Pohony brán a praktická stránka

Brány sa dnes otvárajú automaticky a väčšinou sa aj na staré prevedenia brán inštaluje takýto automatický systém. Kvalitné pohony brán vedia ovládať i bránové krídlo pomerne veľkých rozmerov, ktoré je ťažké ovládať a je doslova nepredstaviteľné, že by sme ho ovládali manuálne. Hovoríme hlavne o bránach, ktoré sú súčasťou veľkých priemyselných komplexov, ale tiež garáží a dielní. Takéto veľké rozmery by bolo nemožné ovládať ručne a išlo by doslova o ohrozenie života, pretože je tu veľké riziko, že by bránové krídlo mohlo pritlačiť danú osobu, prípadne aj iné osoby, ktoré sa pohybujú v blízkosti.

Keď si predstavíme, že do jednotlivých priemyselných parkov denne prichádza niekoľko kamiónov, ktoré vykladajú a nakladajú jednotlivý tovar, tak je tiež nepredstaviteľné, aby sme ovládali bránu ručne, pretože je to fyzicky nezvládnuteľné. Práve na takýchto príkladoch si vieme dokonale predstaviť, akou veľkou pomocou sú pre nás práve pohony brán. Pritom sú testované v rôznych podmienkach a záťažiach, aby sa pri reálnom používaní vedelo odhadnúť, koľko toho vydržia. Kvalitná a profesionálna firma si dá záležať na tom, aby bol výrobok otestovaný a pripravený pre zákazníka. Takto si vie urobiť účinnú reklamu a šíriť svoje dobré meno medzi zákazníkmi.