Pohony brán a praktická stránka

Pohony brán

Pohony brán a praktická stránka

Brány sa dnes otvárajú automaticky a väčšinou sa aj na staré prevedenia brán inštaluje takýto automatický systém. Kvalitné pohony brán vedia ovládať i bránové krídlo pomerne veľkých rozmerov, ktoré je ťažké ovládať a je doslova nepredstaviteľné, že by sme ho ovládali manuálne. Hovoríme hlavne o bránach, ktoré sú súčasťou veľkých priemyselných komplexov, ale tiež garáží a dielní. Takéto veľké rozmery by bolo nemožné ovládať ručne a išlo by doslova o ohrozenie života, pretože je tu veľké riziko, že by bránové krídlo mohlo pritlačiť danú osobu, prípadne aj iné osoby, ktoré sa pohybujú v blízkosti. Continue reading →